هوا بارونیه ، این هوا عشقه ؛ کجا پاشه بره کلاس !

آران و میگم !، تو سلف وسط غذا انقد گفتم این هوا هوای بیرون رفتنه ، اولش گفت میخوام برم استرس کوپ بگیرم تمرین کنم بعدش گفت ، آه کلاس دارم ، بعدش گفت اصلا میتونم نرم  ...

من گفتم نه بابا برو سر کلاس 2تا4 استادت بشین حاضر تو زد بزن بیرون :)) بعد به این نتیجه رسیدیم تا آخرش بیشینه و کارای غیر اخلاقی نکنیم :|

الان سر کلاسه و من بیرون نشستم تا استاد ولشون کنه بریم :)

منبع : " اینجا دختر دریا مینویسد! "124 - منبع : " اینجا دختر دریا مینویسد! "124 - منبع : " اینجا دختر دریا مینویسد! "124 - منبع : " اینجا دختر دریا مینویسد! "124 -
برچسب ها : بیرون ,کلاس